Vilkår for deltakelse

1 - Generell informasjon

Disse vilkårene for deltakelse og personvern regulerer deltakelse i “Yes You Kanzi” - konkurransen, som EFC CV (heretter: “EFC”), Kernielerweg 59, B-3840 Borgloon, arrangerer mellom 10.04.2023 og 23.04.2023 Deltakelse er bare mulig til og med den siste nevnte dato.

Ved å delta i konkurransen godtar deltakerne følgende vilkår for deltakelse. Deltakelse i konkurransen og gjennomføringen er gratis for deltakerne, bortsett fra eventuelle internett- og overføringskostnader hvis beløp avhenger av den valgte prisen for den respektive leverandøren av trådløse tjenester eller internettjenester.

2 - Premie

I løpet av konkurransen vil det bli utloddet en premie blant alle dagens deltakere hver dag. Vinnere bestemmes tilfeldig innen 10 virkedager etter den respektive daglige oppføringen.

En Sonos Roam Speaker kan vinnes hver dag. Premiene kan ikke overføres eller innløses. Kontantverdien av premien blir ikke utbetalt.

3 - Valgbarhet

Alle fysiske personer som er minst 18 år gamle, er fastboende i Tyskland/Italia/Spania/Norge og er ikke ansatte eller familiemedlemmer til ansatte i arrangøren eller ansatte i samarbeidspartnere som er eller var opptatt med å lage eller utvikle konkurransen. Konkurranseforeninger er ikke valgbare. Flere bidrag kan gjøres både på de individuelle premiedagene og gjennom hele konkurransens varighet.

4 - Deltakelse i konkurransen og prosessen

Konkurransen vil bare bli avholdt på nettstedet www.yesyoukanzi.com. Deltakere deltar i denne konkurransen ved å skrive inn og sende en fritt formulert, kort tekst som fullfører en semisetning om hvorfor deltakeren ønsker mer energi. Fornavn, e-postadresse til deltakerne, postnummer og kort, personlig tekst samles fra innleggene.

Arrangøren arrangerer vinneren og avgjørelsen er endelig. Arrangøren må ikke begrunne valget.

Hvis denne tidsperioden går uten varsel fra den respektive vinneren, er seieren ugyldig, og en annen vinner vil også bli bestemt tilfeldig og kontaktet. Vinnere vil bli informert om hele prosessen når de blir varslet om seieren.

Etter å ha bestemt den respektive vinneren for dagen, vil arrangementarrangøren publisere sitt fornavn og den korte teksten de har valgt.

Det er ikke mulig å spesifikt og personlig tilskrive tekstene til deltakerne.

5 - Juridisk melding

Det er ingen rett til deltakelse. Juridisk regress angående gjennomføringen av konkurransen og loddtrekning er forbudt.

Arrangørarrangøren forbeholder seg retten til å avslutte konkurransen når som helst uten forutgående kunngjøring hvis det ikke er (eller ikke lenger) mulig å holde den av juridiske, faktiske eller andre grunner, eller hvis det ikke lenger er noen garanti for at konkurransen kan bli riktig utført, f.eks. på grunn av mistenkt manipulasjon eller andre viktige eller uforutsette årsaker som er utenfor arrangørens kontroll.

Disse vilkårene for deltakelse og det juridiske forholdet mellom deltakeren og arrangementarrangøren er underlagt belgisk lov.

6 - Ansvar

Etter å ha sendt premiene eller holdt konkurransen, vil arrangementarrangøren være unntatt fra alle forpliktelser med mindre en tidligere dato allerede er fastsatt i disse bestemmelsene.

Arrangøren av arrangementet er kun ansvarlig for skader og hvis skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Arrangøren skal også være ansvarlig for skyldig skade på en fysisk persons liv, lemmer eller helse bare på grunn av vanlig uaktsomhet. Det samme gjelder ved overtredelse av en kardinal forpliktelse. Dette er forpliktelser hvis oppfyllelse muliggjør riktig gjennomføring av konkurransen og oppfyllelse av kontraktsformålet i utgangspunktet, og hvilken konkurranse deltaker regelmessig kan være avhengig av. Den foregående ansvarsbegrensningen gjelder spesielt for skader som er forårsaket på grunn av feil, forsinkelser eller avbrudd i overføring av data, ved feil i tekniske systemer eller tjenester, feil innhold, tap eller sletting av data, virus eller feil, forsinkelser eller avbrudd som ellers oppstår når du deltar i konkurransen.

Ansvar i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket.

7 - Kontakt

Eventuelle spørsmål, kommentarer eller klager må sendes til arrangøren. Klager knyttet til gjennomføringen av konkurransen må sendes skriftlig til arrangøren av arrangementet med angivelse av konkurransen innen 14 dager etter å ha fått vite årsaken. Klager utstedt på telefon eller forsinket vil ikke bli behandlet.

8 - Personvern

EFC samler inn, behandler og bruker deltakernes eller vinnerens personlige data som er gitt av deltakeren under deres deltakelse i konkurransen i samsvar med gjeldende lov og med det formål å organisere konkurransen og for å varsle vinneren. Med forbehold om deltakerens ytterligere samtykke og eksisterende lovfestet dokumentasjon og oppbevaringsforpliktelser, lagrer og bruker EFC deltakernes personopplysninger for varigheten eller progresjonen av konkurransen.

I samsvar med bestemmelsene i Generell databeskyttelseforordning (GDPR) og den tyske føderale databeskyttelsesloven Datatilsynet (DPA), har deltakeren rett til å motta gratis informasjon om behandling av personopplysningene sine, retten til retting, sletting, begrensning av behandling og overføring av deres personopplysninger sammen med retten til å protestere eller klage på behandlingen av personopplysningene sine når som helst og uten kostnad. Deltakeren har når som helst rett til å tilbakekalle ethvert samtykke som de har utstedt i forbindelse med deltakelsen. Tilbakekallelsen av samtykket skal ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er fullført inntil tilbakekallingspunktet basert på samtykket. For å utøve sine rettigheter kan deltakeren sende en e -post med bevis på identiteten sin til info@kanziapple.com. Videre har deltakeren rett til å sende klager til ansvarlig tilsynsmyndighet når som helst.

Med forbehold om Deltakerens samtykke, vil personopplysninger som Deltakeren oppgir ved deltakelse i konkurransen, eller som på annen måte kommer i Kanzi® sin besittelse i forbindelse med deltakelse, lagres etter at konkurransepremiene har blitt distribuert i sin helhet til vinnerne av konkurransen. Med godkjennelse av Deltakeren, kan Kanzi® også koble disse personopplysningene til Deltakerens sosiale mediekonto. Disse dataene kan brukes til å gjennomføre målrettede tilbud fra Kanzi® til Deltakeren eller målrettet kommunikasjon fra Kanzi® på sosiale medier til Deltakeren (som f.eks. Facebook) eller vise reklame. Dersom det er gitt samtykke til å sende EFCs nyhetsbrev, kan personopplysningene nevnt ovenfor også brukes til å skreddersy nyhetsbrevene til Deltakerens interesser og for å vise tilbud av interesse spesielt til denne Deltakeren.